Odpromujte svoje nákupné obchodné centrum v spádovej oblasti v rámci svojej cieľovej skupiny ľudí, alebo k Vám pozvite zákazníkov, ktorí práve nakupujú alebo sa chystajú na nákup ku Vašej konkurencii. Napríklad novospúšťané alebo rekonštruované nákupné obchodné centrum v centra v Bratislave môže byť efektívne odpromované cez MARKETLOCATOR.sk, s ktorým viete okamžite adresne osloviť Vašou reklamnou správou vo forme SMS správy napríklad takúto cieľovú skupinu:
  • ľudí v produktívnom veku 18 až 60 rokov
  • so strednou a vyššou bonitou
  • pravidelne tráviacich víkend v Bratislave podľa polohy vlastného mobilného telefónu
 a to ihneď spomedzi týchto disponibilných budúcich zákazníkov:
  • 22.000 ľudí vrátane nižšieho segmentu alebo
  • 9.400 ľudí v strednej a vyššej príjmovej oblasti
za rádovo 10 centov za 1 SMS, čize pri dvoch vlnách (vrátane pripomínacej) Vám stačí 1.880 EUR bez DPH na dotiahnutie bonitných návštevníkov z Vami zvolenej cieľovej skupinymi do Vášho centra (prípadne 4.400 EUR aj vrátane nižšieho segmentu).
 
nákupné obchodné centrum

Market Locator

nákupné obchodné centrum

Market Locator


Pričom každú kampaň viete posielať vo Vami zvolenom čase a aj opakovane vo vlnách, alebo od októbra aj ihneď pri vstupe do zvolenej oblasti napr. v okolí Einsteinovej ulici či nábreží v Bratislave.
Poznámka: Zároveň viete odfiltrovať telefónne čísla zo svojej databázy vernostných kartičiek a tak oslovíte len u Vás neregistrovaných neklientov. Alebo naopak, cez www.marketlocator.sk pošlete kampaň len na svoju bazu, avšak len tú čo sa nachádza aktuálne v Bratislave.