Zpětná vazba od našich zákazníků je pro nás jedním z nejvíce inspirativních zdrojů. Pokračujte prosím ve sdílení! Děkujeme ?

ČSOB Banka

CSOB_logo

“Market Locator považujeme za velmi efektivní komunikační nástroj, SMS zpráva má vysokou pravděpodobnost, že ji příjemce (a tedy i náš potenciální klient) uvidí a přečte.

Až 34% klientů, kteří přišli na naši pobočku na základě přijaté SMS, otevřeli účet, požádali o půjčku nebo měli zájem o leasing. Také jsme zaznamenali vyšší návštěvnost na stránce produktů z mobilních zařízení – což je nárůst o 1600% ve srovnání s průměrem za srovnatelné období. Den následující po odeslání SMS kampaně jsme zaznamenali nárůst návštěvnosti na našem webu z mobilních zařízení o 110%. Díky pozitivnímu výsledku kampaně jsme se v budoucnu rozhodli pokračovat v používání této služby.”

Fokus Optometrist

Fokus Ocna Optika

“Celý projekt, způsob fungování, využití v oblasti marketingu, jakož i technickoorganizační souvislosti byly v předstihu a na základní úrovni prezentovány v sídle naší společnosti. ”

“… jde o velmi dobrý a efektivní produkt, který zejména v podmínkách maloobchodních řetězců má velkou budoucnost a perspektivu.”

“Z obchodního hlediska je významný okamžik, že téměř vždy za 1 sekundu můžeme oslovit tisíce zákazníků.”

“… portfolia klientů, na kterých chceme působit, je možné rozlišovat mezi různými kategoriemi: muži, ženy, děti, podle věkové struktury, geografického rozložení, zvolit dobu a čas, kdy je činnost efektivnější apod. Toto má z hlediska marketingové účinnosti významnou až nenahraditelnou úlohu.”

Dr. Imrich Kučera, CSc.
Generální ředitel FOKUS očná optika, a.s.