Market Locator používají různé firmy pro mobilní marketing. Proč se tedy nenechat inspirovat? Přinášíme Vám ochutnávku kampaní, které byly velmi úspěšné. Pokud si nebudete jistý tou Vaší, přečtěte si jak napsat údernou SMS zprávu, případně si nechte poradit od našich marketingových expertů.

Cílené SMS kampaně – mobilní SMS marketing

Late-night shopping

Maloobchod zahájil svůj provoz v neděli, kdy je běžně zavřeno. Připravil atraktivní nabídku pro potenciální zákazníky a komunikoval ji pouze prostřednictvím Market Locator. Maloobchod měl v daný den vysokou návštěvnost a kampaň bude opakovat pro všechny své pobočky. Promptně exekuovaná kampaň za 1.000 EUR.

Komunikace o nových provozech

Síť maloobchodních specializovaných prodejen otevírala nové pobočky ve více slovenská městech. V každém městě podpořily otevírací akci lokace cílenou mobilní SMS kampaní na cca 5.000 osob v jejich spádové oblasti.

Promo kódy pro věrnostní karty

Díky promo kódům obsažených v cílených SMS zprávách bylo možné při nákupu jednoznačně určit přínos kampaně přes Market Locator. Při dosažených nákladech 3 EUR za nového kupujícího zákazníka se obchodník rozhodl zrychlit náběh věrnostních kartiček a využil mobilní SMS marketing.