Vytvorte si nový zoznam, nahrajte čisla a následne môžte pri vytváraní kampaní tieto zoznamy využiť – či už na posielanie, alebo vylučovanie zákazníkov z kampaní. Ako na to?

Vytvorenie nového List

V sekcií “List” si môžte vytvoriť viaceré vaše listy, ktoré môžte následne použiť v kampaniach, alebo môžte nechať svojich zákazníkov sa samých do nejakého zoznamu prihlasovať na odber noviniek od vašej spoločnosti.

 1. Začnite kliknutím na “Vytvor nový zoznam”
 2. Vyberte si o aký typ zoznamu sa jedná (aktuálne sú podporované listy na používanie telefónnych čísel
 3. Pomenujte si List, prípadne si doplňte popis podľa potreby
 4. Nadefinujte si aké stĺpce chcete použiť vo vašom Liste – telefónne číslo je povinný stĺpec, ďalšie su na vašom zvážení. Cez “Pridaj stĺpec” môžte pridávať ďaľšie stĺpce, je vždy nutné zvoliť o aký dátový typ sa jedná
 5. Kliknutím sa “Uložiť” sa vám založí tento zoznam

Vytvorenie nového List

Po vytvorení listu je buď potrebné doň naimportovať dáta, alebo vytvoriť Subscriber stránku, kde sa vaši zákazníci môžu prihlasovať do zoznamu sami.

Import dát do List

Cez tlačítko “Akcie”, ktoré sa nachádza pri každom List máte možnosť zahájiť import dát.

 1. Kliknite na “Importuj”.
 2. Zvoľte typ súboru aký chcete nahrať
 3. Cez “Pridaj súbor”, alebo pretiahnutím do browsera zahájite upload. Systém rozpozná oddelovač v CSV súbore, prosím skontorlujte si či správne. Označte či súbor má hlavičku. Kliknite na “Ďalej”
 4. Pri každom stĺpci zvolte do ktorého stĺpca sa má namapovať, alebo preskočte daný stĺpec ak ho nechcete importovať. Nezabudnite pri každom stĺpci, ktorý importujete kliknúť na “Uložiť”. Ak je správne uložený mal by na jeho vrchu svietiť nadpis (nie padačka)! – viď screenshot
  Mapovanie stĺpcov
 5. Na výslednej obrazovke môžte sledovať stav importu, alebo sa vrátiť do zoznamu Listov. Import a jeho spracovanie môže trvať aj niekoľko minút.
  Zhrnutie importu Listu

Vytvorenie Subscriber page pre List

Cez tlačítko “Akcie”, ktoré sa nachádza pri každom List máte možnosť vytvoriť Subscriber page pre každý List aby sa vaši zákazníci mohli aktívne hlásiť do zoznamu a vy budete mať tak možnosť im špeciálne ponuku zasielať.

Využitie List-u v kampani