Own data

Creating your private data layer

Market Locator enables you to create your own private data layers and vizualize these on top of the data purchased. Use this to: Visualize the locations of your stores Understand the locations of your competitors Visualise where certain events have happened Filter the visualised data Target campaigns around your locations Coming soon How to vizualize […]

How to create own style registration form?

How to create own style registration form? First steps is downloade CSS file. That is located in the URL link referred to in the second line by containing source code form. Second steps link the download the CSS file to make forms by exchanging URL links for local URL link. Then, we can a local CSS […]

Lists – Vlastné zoznamy čísel v kampaniach [TT]

Vytvorte si nový zoznam, nahrajte čisla a následne môžte pri vytváraní kampaní tieto zoznamy využiť – či už na posielanie, alebo vylučovanie zákazníkov z kampaní. Ako na to? Vytvorenie nového List V sekcií “List” si môžte vytvoriť viaceré vaše listy, ktoré môžte následne použiť v kampaniach, alebo môžte nechať svojich zákazníkov sa samých do nejakého […]