Ako robiť cielený marketing a začať čerpať z výhod čo Market Locator ponúka na cielený mobilný marketing a populačnú analytiku?

  1. Zaregistrujte sa – Jednoducho sa môžte zaregistrovať na tejto stránke
  2. Registráciu dokončite potvrdením, ktoré obdŕžite do vašej emailovej schránky
  3. V obchode si zvolte vhodný plán, nakúpte kredit a dátové vrstvy. Ako na nákup sa dozviete tu
  4. Na Mape si vyberte vhodnú podkladovú mapu z ľavého „uška“
  5. V záložke „Vrstvy“ si zapnite dátovú vrstvu, ktorú chcete vidieť na mape
  6. Vo filtroch si nastavte cieľovú skupinu, ktorá vás zaujíme. Nezabudnite po zmene filtrov stlačiť Refresh
  7. Keď už máte cieľovú skupinu vybratú, môžte začať pripravovať kampaň. Ako robiť cielený marketing konkrétne sa dozviete v tomto návode

Market Locator je jednoduché, samo-obslužné riešenie pre populačnú analytiku a cielený mobilný marketing. Celý proces mate pod kontrolou vy sami, od registrácie, nákupu, správy účtu, cez analytiky na mapách až po samotnú tvorbu a exekúciu kampaní.

Jedoduché cielenie vás naučí ako robiť cielený marketing efektívne

Jedoduché cielenie vás naučí ako robiť cielený marketing efektívne