Nákup out-of-home (OOH) reklamy, ako sú napr. billboardy nikdy nebolo jednoduchšie. Dajte vedieť zákazníkom  o prichádzajúcom koncerte, alebo o vašom novom produkte, ktorý viete podporiť atraktívnou vizuálnou billboardovou kampaňou.  Nie len, že môžete kúpiť billboardové plochy v Market Locator, ale vieme Vám ho taktiež pekne pripraviť pre vás! V tomto článku vám ukážeme ako si viete jednoducho vyklikať vašu novú billboardovú kampaň.
Vyberte billboardy na mape
Vytvorte kampaň a nastavte trvanie
Nahrajte vizuál billboardu
Spustite, o zvyšok sa postará Market Locator

Vyberte si billboardy na mape

Na hlavnej obrazovke, kde máte mapu sú v ľavej časti k dispozícii filtre, ktorými si viete nastaviť filtračné kritéria. Taktiež sú tam dve rôzne billboardové vrstvy pre dve rôzne billboardové spoločnosti. Priblížte si mapu na lokalitu, ktorá vás zaujíma a kliknite na ikonu znázorňujúcu billboardy. Zobrazia sa vám podrobnosti o danom billboarde. Môžete si tiež pozrieť lokalitu/billboardy na Google Street View v druhej záložke priamo z tohto náhľadu môžete zvoliť billboard.

Ďalej môžete zvoliť billboardy pomocou nástroja pre výber na pravej strane. Máte dve možnosti:

  1. Celkový výber: v pravo hore použite tlačidlo 'čierny štvorček' pomocou ktorého viete na mape vyselektovať (nakresliť) lokalitu, ktorá vás zaujíma, viete tak zistiť dosah v okolí daného billboardu.
  2. Jednotlivý výber: na pravej strane je máte tlačidlo 'čiarka s dvoma bodkami' ktorou si viete vytvoriť jednotlivý výber billboardu a viete si pozrieť a zvýrazniť.

 

Akonáhle ste si vybrali svoje billboardy, v ľavom menu nájdete tlačidlo 'Vytvoriť kampaň', kliknite naň a následne vás to prepne do kampaňového editoru.

screen-shot-2016-10-10-at-12-37-18

Vytvorte svoju billboardovú kampaň

  • V kampaňovom editore si vyberte kanál billboardy, ktorý ste si vybrali na mape.
  • Názov: Názov vašej kampane
  • Cielenie: Tu nájdete náhľad cielenia, ktoré ste si vybrali na mape. V prípade, že máte záujem cielenie rozšíriť, pozmeniť alebo ak chcete billboard odstrániť kliknite na billboard a zobrazí sa vám menu s tlačidlami 'Zobraziť' a 'Odstrániť'.
  • Správa: Spýta sa vás, či chcete nahrať vizuály pre všetky typy billboardov, ktoré ste si vybrali. Akonáhle pridáte obrázok (jpg, png v rozlíšení, ako používate na web stránke) a budete chcieť zobraziť náhľad, je potrebné kliknúť na 'Nahrať' systém tak overí , že vaše snímky spĺňajú kritéria (veľkosť a DPI). Ak nemáte pripravený grafický dizajn, viete si ho zakúpiť na tejto stránke. Stačí kliknúť na kúpu dizajnu a v okne popísať čo budete potrebovať a čo chcete mať na billboarde. Budeme mať tak lepšiu predstavu o tom, ako si želáte billboard zhotoviť.
  • Kedy: Vyberte si v kalendári mesiac počas ktorého si chcete billboard zakúpiť. Je možné si vybrať len celý kalendárny mesiac (nie menej dní), počas ktorého chcete zobrazovať váš billboard. Objednávku billboardov viete spraviť najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho.
  • Rozpočet: Cena sa vypočíta, ako súčet mesačných cien za billboardy vynásobená počtom mesiacov, počas ktorých váš billboard má byť zobrazený. Pokiaľ máte nedostatočný rozpočet, systém vás upozorní a ukáže vám, koľko billboardov by ste mohli kúpiť s daným rozpočtom.
  • Potvrdenie: Zhrnutie billboardovej kampane. Ak sú tam nejaké chyby, viete sa vrátiť naspäť a viete opraviť danú sekciu. Akonáhle je všetko v poriadku môžete kliknúť na 'Spustiť'. Vaša kampaň tak bude odoslaná na schválenie do billboardovej spoločnosti, keď vám danú kampaň billboardová spoločnosť schváli, príde vám mailom informácia o schválení. V prípade, že billboardová spoločnosť neschváli danú kampaň, budeme vás o tom informovať a je potrebné kampaň upraviť a následne opäť podať kampaň na schválenie.

Objednanie vizualizácie pre billboardovú kampaň

Ako bolo už spomenuté v predchádzajúcej sekcii, vieme vám poskytnúť pomoc pri vytvorení grafického dizajnu. Kontaktujte nás v kampaňovom editore a doladíme detaily. Nadizajnovanie jedného návrhu stojí 200 eur bez dph.

Možnosť využiť malé sponzorské

Máte jedinečnú príležitosť získať zľavu na váš billboar s malým brandingom Market Locator. Kontaktujte nás na sales@marketlocator.sk

Možné zmeny vo vašej billboardovej kampani

Ak billboardová spoločnosť spravila nejaké zmeny vo vašej kampani bude vám následné kampaň vrátená. Ak súhlasíte s danými úpravami opäť zakliknite spustiť.

Čo sa stane po tom, keď mi billboardovú kampaň schvália?

Kampaň bude zaslaná do billboardovej spoločnosti. Buď vám ju schvália, alebo vám ju vrátia na úpravu. Akonáhle kampaň bude schválená, billboardová spoločnosť začne vyhotovovať billboardy k danému dátumu a teda zmení sa status na 'Odoslaná' a Market Locator vás upozorní o zmene stavu vašej kampane. Samozrejme ako pri iných kanáloch v Market Locator uvidíte po odoslaní kampane správu o detailoch kampane, jej report.