Do kampaní v Market Locator máte možnosť pridávať skrátené URL linky v dĺžke 16 znakov. Vďaka týmto linkám ušetríte miesto v správe a získate možnosť odmerať počet kliknutí na váš link. Toto vám napovie nakoľko ste príjemcov zaujali vašou správou.

Skrátenú URL vkladáte cez "padačku" pri vytváraní šablóny pre váš mobilný marketing. Pomenovanie URL slúži iba pre vaše účely a tretím stranám sa nezobrazuje. Nezabudnite za URL dať medzeru, aby ju vedel mobilný telefón prijimáteľa interpretovať.

Pozor, ak URL linku len skopírujete z pôvodnej textácie a nevkladáte link priamo cez náš URL skracovať, linka síce bude klikateľná, ale v reporte sa Vám nezobrazí informácia s clickrate. Je dôležité, aby url linka bola vygenerovaná v aktuálnej šablóne, ktorú idete použiť v aktuálnej kampani.

Meranie počtu kliknutí

Počet kliknutí a "click-through-rate" si môžte priebežne sledovať v kampaňovom reporte po odoslaní vašej kampane.

Mobilný marketing v Market Locator môžu obsahovať skrátenú merateľnú URL

Mobilný marketing v Market Locator môžu obsahovať skrátenú merateľnú URL

Vlastné URL linky

Link môžte pokojne vložiť aj svoj vlastný do SMS správy (avšak Market Locator nebude priamo v nastroji vedieť merať prekliky). Ak budete vkladať vlastnú URL tak odporúčame v tvare: www.vasalinka.sk . Pri niektorých telefónoch (ako iPhone) sa linka bez www nepodčiarkne (a nebude teda klikatelná).