Nové nákupné centrum potrebovalo pochopiť aké obyvateľstvo býva v ich spádovej oblasti. Na základe poznatkov z Market Locator pripravili presne nastavenú marketingovú kampaň.

Pre krátkosť času nebolo možné využiť štandardné formy prieskumu. Klient v službe Market Locator dokázal flexibilne a na obrovskej vzorke presne identifikovať aký typ ľuďí sa v okolí nového centra zdržuje. A to nielen aký typ ľudí má oficiálnu adresu na danom mieste, ale aj akí ľudia tam pracujú, prespávajú, alebo víkendujú. Takéto štatistiky si analyzovali vizuálne na mape kde mali priamo možnosť filtrovať podľa cieliacich kritérií.

Banka pri hľadaní nových miest pre pobočky využila poznatky o výskyte cielovej skupiny počas pracovnej doby.

Výber správnych lokácií pre nové pobočky Banky bolo zadanie od klienta aby sa podporila rýchla expanzia. Prostredníctvom informácií v službe Market Locator mal analytický tím pohotovo dostupné „hard-data“, ktoré by v minulosti boli len veľmi pracne a draho získavali napríklad prostredníctvom anketárov. Takýmto spôsobom dokázali optimálne umiestnenie pobočky na miesta kde ich potenciálny klienti pracujú a správne určiť otváracie hodiny.

Sieť reštaurácií potrebovala pochopiť rozdiely v zákazníkoch medzi svojimi pobočkami a rozdiely voči konkurencií

Táto sieť reštaurácií porovnávala svoje prevádzky a ich umiestnenie medzi sebou a voči tým jej konkurenice. Zisťovali čím sa odlišujú zákazníci počas dňa a počas večera / víkendu. Klient bol spokojný, že po prvý krát mohol zodpovedať tieto otázky rýchlo a bez potreby rozsiahlych analytických schopností – jednoducho sledovali ako sa menia „heat-maps“ v Market Locator v rôznych oblastiach, v rozličných dátumoch, alebo pri použití rozličných filtrov.