Pokiaľ máte plán služby Market Locator umožňujúci pridávať viacerých užívateľov, tak možnosť pridať či odobrať nejakého kolegu nájdete v spodnej časti stránky „Nastavenia“. Dostanete sa sem cez padačku pod menom v pravom hornom rohu obrazovky.

Faktúry môžte uhradiť a následne si stiahnuť cez menu v pravom hornom rohu

V padačke v pravo hore nájdete nastavenia

 

Pozvanie ďalšieho užívateľa

V spodnej časti stránky nastavenia máte možnosť pozvať ďalších používateľov, ktorí budú mať prístup do Market Locator pod vašou firmou. Vyplňte ich email, príde im emailom pozvánku, keď ju potvrdia tak sa potvrdí ich registrácia. Na tomto mieste máte možnosť kolegom pozvánku aj pripomenúť.

Pridávanie ďalších používateľov do služby Market Locator v Nastaveniach

Pridávanie ďalších používateľov do služby Market Locator v Nastaveniach