Čo je teplomer vpravo dole a tie čísla v ňom?

Teplomer určuje intenzitu výskytu ľudí v danej lokalite na mape, viete sa orientovať hlavne podľa farby, červená znamená najhustejší výskyt, modrá najslabší výskyt, čím viac sa nazoomujete na mape, tým presnejšie sa farby a bublinky na mape zobrazujú. Čísla v teplomeri vyjadrujú hustotu výskytu v oblasti veľkosti cca 100 na 100 metrov.
Screen Shot 2016-03-18 at 13.08.10

Ako zistím počet ľudí bez ohľadu na to či ich môžem teraz osloviť?

Počet osloviteľných vyjadruje koľko ľudí by sa vo zvolenej oblasti so zvolenými filtrami dalo približne osloviť, bez ohľadu na dátum a textáciu kampane. Zvoľte si v kritériách cieliace kritéria, vyberte oblasť na mape a v ľavom menu dole kliknite na Zistiť počet osloviteľných.
Screen Shot 2016-03-18 at 13.20.56

Počet osloviteľných je veľmi malý, čím to môže byť? Ako ho zvýšiť?

Môže byť malý kvôli tomu, že cieliace kritéria sú na danú oblasť až moc detailne nastavené. V prípade LBS kampane je možné že v danej oblasti sa nedosahuje dostatočná presnosť pokrytia signálom a preto je potrebné prepnúť v LBS filtri na vyššie rozlíšenie. Zvýšiť sa dá teda napr. tým, že sa zväčší rozsah oblasti, alebo upravia cieliace kritéria.

Prečo sú niektoré guličky na mape väčšie? Čo predstavuje veľkosť guličky?

Veľkosť guličy primárne určuje presnosť informácii v danej oblasti (mimo mesta je presnosť znížená napr. na 1 x 1 km, v meste je až na úrovni 125 x 125 m. Veľkosťou guličky sa tým pádom nemusíte trápit 🙂 Na veľkosti nezáleží, ako sa hovorí.
Screen Shot 2016-03-18 at 13.08.32

Čo reprezentuje stred guličky?

Súvisí s polohou BTS stanice, ale predstavuje iné dôležité miesto? Nie, BTS stanice (vysielače mobilného signálu) sú premapované do rozloženia obyvateľstva a ich poloha sa teda nedá odčítať z mapy. Dôležitá je celková plocha guličky v rámci ktorej je výskyt rovnomerne rozpočítaný pri najvyššej úrovni zoom.