Každého podnikateľa, developera, starostu či kupujúceho nového bytu trápi a zaujíma aký ľudia žiju, pracujú či víkendují v tej či onej oblasti. Aké je percento mladých bývajúcich v Petržalke, aké je percento bonitných pracujúcich v centre Žiliny, či aké bolo rozloženie mužov a žien na koncerte v Inchebe včera? Tieto a mnohé ďalšie otázky viete behom momentov zodpovedať prostredníctvom distribučných grafov v „Dátovej analytike“ v službe Market Locator.

Distribučný graf – profil oblasti

  1. Na Mape si vyberte oblasť ktorá vás zaujíma – môžte túto oblasť spresniť nakreslením obdĺžnika okolo žiadanej oblasti
  2. Vo filtroch si nastavíte kategórie, ktoré vás zaujímajú (ktoré chcete vidieť v distribúciach – odporúčame vypnúť kategóriu „Nedostupný“). Aktuálne sú distribučné grafy dostupné pre Základnú Socio-demo vrstvu (od 1.12.2016 aj ostatné zakúpené vrstvy).
  3. V ľavom menu si zvolte sekciu „Dátová analytika“
  4. Vidíte koľko máte bezplatných dátových analytík (každé vygenerovanie sa počíta ako jedna analytika). Ku každej zakúpenej vrstve máte k dispozícií istý počet reportov bezplatne. Za každý ďalší platíte 20 eur z kreditu.
  5. Kliknite na „Vygenerovať report“ a uvidíte distribučné grafy (napr. veku a pohľavia) v zvolenej oblasti.

Location analytics