NA ČO SLÚŽIA JEDNOTLIVÉ VRSTVY?

Základná socio-demografická

Poskytuje štatistické údaje o “oficiálnom” výskyte obyvateľstva, podobne ako informácie zo štatistického úradu.
Filtre: vek, pohlavie

Rozšírená geo-lokačná

Poskytuje údaje o reálnom pohybe obyvateľstva prostredníctvom typizovaných lokácií. Teda kde sa vaša cieľová skupina zdržiava počas pracovnej doby, počas noci, alebo počas víkendu. Okrem toho umožnuje cieliť na základe bohatých kritérií.
Filtre: typizovaná lokácia (práca, spánok, víkend), vek, pohlavie, typ mobilného telefónu, využívanie mobilných dát, index bonity

Cestovné návyky

Poskytuje štatistické údaje o cestovných návykoch obyvateľstva. Z ktorých častí Slovenska ľudia najviac cestuju? Z ktorej časti Slovenska boli ľudia za uplynule 3 kalendárne mesiace v Chorvátsku? Chcem osloviť ľudí čo boli aspoň 4 dni za uplynulé 3 kalendárne mesiace v zahraničí…
Filtre: Čas (tento mesiac, uplynule 3 kalendárne mesiace, 6 mesiacov, 12 mesiacov), počet navštívených krajín, počet dní strávených v zahraničí, konkrétne navštívené krajiny

Využívanie služieb

Poskytuje štatistické údaje o využívaných SMS službách a umožňuje na základe využívaných služieb cieliť aj kampane. Ak potrebujete poslať kampaň na osoby s autom tak zacielte na osoby čo používaju platby za parkovanie.
Filtre: Čas (Posledných 7 dní, Posledný mesiac, 3 mesiace, 6 mesiacov, 12 mesiacov), Služby (Audiotex, Tiesňové linky, Charita, Stávkovanie, Hry, Poistenie, Parkovanie, Verejná doprava, Platba za služby)

Finančné ukazovatele

Poskytuje štatistické finančné ukazovatele o obyvateľstve. Ak ste spoločnosť, ktorej ponuka silne záleží od bonity klientov, či ich bankovej príslušnosti, tak táto vrstva vám pomôže optimálne umiestniť predajnu, alebo odkomunikovať vašu propozíciu.
Filtre: Index bonity (Firemný, Nízky, Stredný, Vysoký), Index finančnej (Firemný, Nízky, Stredný, Vysoký, Najvyšší), Využívané spôsoby platby na úhradu faktúr (Hotovosť, Poštový poukaz, Prevod, Inkaso), Banková príslušnosť (konkrétne banky).

Nedávno navštívené lokality

Cieľte na osoby ktoré boli vo vami zvolenej oblasti v nedávnej minulosti. Filtrujte ľudí podľa toho či v danej oblasti boli: Včera; Aspoň raz za ostatné 3 dni; Aspoň raz za ostatných 7 dní; Aspoň 2 rôzne dni počas ostatných 7 dní.
Filtre: Či v danej oblasti boli: Včera; Aspoň raz za ostatné 3 dni; Aspoň raz za ostatných 7 dní; Aspoň 2 rôzne dni počas ostatných 7 dní.

Ako aktivovať zvolené vrstvy?

V obchode Market Locator si v tretej sekcií môžte zakúpiť jednotlivé dátové vrstvy. Pri niektorých je možné si ich zakúpiť pre konkrétny okres, alebo kraj, ktorý vás zaujíma.