Feedback od naších zákazníkov je pre nás nainšpiratívnejší zdroj. Ďakujeme. Čo hovoria naši spokojní zákazníci?

ČSOB

„Market Locator vnímame ako veľmi účinný komunikačný nástroj, pretože pri SMS správe máme vysokú pravdepodobnosť, že si ju príjemca a teda potenciálny klient všimne. Až 34 % klientov, ktorí prišli so záujmom do pobočky na základe SMS, si u nás otvorilo účet, prípadne požiadalo o úver, či malo záujem o lízing. Tiež sme zaznamenali, že celková návštevnosť produktovej stránky z mobilných zariadení dosiahla nárast o 1 600 % oproti priemeru za porovnateľné obdobie. Deň po odoslaní SMS kampane sme zaznamenali nárast zobrazení našej stránky z mobilných zariadení o 110%. Kvôli pozitívnym výsledkom kampane sme sa rozhodli danú službu v budúcnosti opäť využiť.“

CSOB_logo

Fokus Očná Optika

„Celý projekt, spôsob fungovania, využitia v oblasti marketingu, ako aj technicko-
organizačné súvislostí nám boli v predstihu a na fundovanej úrovni odprezentované v sídle našej spoločnosti.“

„…ide o veľmi dobrý a efektívny produkt, ktorý najmä v podmienkach retailových reťazcov má veľkú budúcnosť a perspektívu.“

„Z obchodného hľadiska je významný moment, že takmer v jednej sekunde vieme osloviť tisícky zákazníkov.“

„…portfólio klientov na ktoré chceme pôsobiť je možné diferencovať (odfiltrovať), a to hneď v rôznych kategóriách: muži, ženy, deti, podľa vekovej štruktúry, geografického rozmiestneniam, zvoliť si dobu a čas v ktorom je pôsobenie najefektívnejšie a pod. Toto má z hľadiska marketingovej účinnosti významnú až nenahraditeľnú úlohu.“

Dr. Imrich Kučera, CSc.
Gen. riaditeľ FOKUS očná optika, a.s.

Fokus Ocna Optika

Testimonial_Fokus Ocna Optika_20150615