Služba Market Locator prezentuje v prehľadnej vizuálnej podobe „heat-mapy“ rozloženie obyvateľstva s možnosťou filtrovať tieto informácie na základe filtračných kritérií. Dáta sú prezentované v anonymnej a agregovanej podobe aby nemohlo prísť k úniku citlivých informácií zákazníkov a aby súkromnie obyvateľstva bola v plnej miere zachované.

Prečítajte si ako iné firmy využili Market Locator na populačnú analytiku v tomto článku. Toto riešenie je ideálne keď rozmýšlate ako a kam umiestniť prevádzku či novú pobočku, kam umiesniť propagačne materiály a billboardy, alebo keď potrebujete pochopiť typológiu ľudí čo býva, alebo pracuje pri vašej spoločnosti.

Analytika lokácie

  1. Na mape si vyberte oblasť vášho záujmu
  2. V filtroch na prvo si zadefinujte vašu cieľovú skupinu a stlačte Refresh
  3. Mapa sa vám prekrije rôzno-farebnými guličkami (heat-map), ktoré vám ukážu kde sa v najvyššom počte zdržuje vaša cieľová skupina
  4. Následne viete túto cieľovú skupinu rovno aj osloviť
Market Locator heat maps for population analytics

Heat-maps na identifikáciu výskytu cieľovej populácie

 

Využitie dátových vrstiev

Základná socio-demografická

Poskytuje štatistické údaje o “oficiálnom” výskyte obyvateľstva, podobne ako informácie zo štatistického úradu.
Filtre: vek, pohlavie

Rozšírená geo-lokačná

Poskytuje údaje o reálnom pohybe obyvateľstva prostredníctvom typizovaných lokácií. Teda kde sa vaša cieľová skupina zdržiava počas pracovnej doby, počas noci, alebo počas víkendu. Okrem toho umožnuje cieliť na základe bohatých kritérií.
Filtre: typizovaná lokácia (práca, spánok, víkend), vek, pohlavie, typ mobilného telefónu, využívanie mobilných dát, index bonity