Pohyb obyvateľstva v Bratislave

  • 23% ľudí zdržujúcich sa cez deň v Bratislave, denne dochádza z jej okolia (pracujúci, deti a študenti aj dôchodcovia).
  • 27% ľudí pracujúcich a študujúcich v Bratislave trávi víkendy pravidelne mimo nej (týždňovkári).
  • 14% Bratislavčanov tráviacich deň aj noc v meste, odchádza preč na víkendy

Prečo sa týchto ľudí anonymne nespýtať SMS prieskumom na ich názor a potreby kvôli optimálnemu riešeniu dopravnej situácie v hlavnom meste?

#geolokacia #telco #bigdata #populacnaanalyza #doprava #ministerstvodopravy #ministerPociatek #rychlostnacestaR7 #dialnicaD1 #prieskum

Zdroj: vzorka 81.761 ľudí, anonymizované a agregované geolokačné údaje o polohe mobilných telefónov z riešenia MARKETLOCATOR dostupného pre každého na www.marketlocator.sk s možnosťou oslovenia zahrnutých respondentov formou SMS správy

marketlocator marketlocator